Aquacultuur


Context VN set links: model = AQ Aquacultuur


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = AQ Aquacultuur

Result = AQ Productieve delta VN

End Set VN linkWat is aquacultuur?

Onder aquacultuur wordt de teelt van aquatische organismen zoals vissen, weekdieren, schaaldieren, wormen, wieren, algen en (zilte) gewassen verstaan. Er zijn verschillende vormen van aquacultuur.

Uitdaging

Door de groeiende wereldbevolking neemt wereldwijd de vraag naar vis, schaal- en schelpdieren toe. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen groeit de totale wereldwijde productie van aquacultuur en visserij met ruim 3% per jaar. Het aandeel van wildvangst heeft zich gestabiliseerd op ongeveer 95 miljoen ton per jaar. De productie van de aquacultuur groeit wereldwijd met 9% per jaar. In Europa, en ook in Nederland blijft de groei in de aquacultuurproductie echter achter. Voor de totale aquacultuurproductie in Europa wordt een gemiddelde groei verwacht van 3,1% per jaar, met een groei van 1,3% voor de schelpdierproductie. In Nederland zijn schelpdieren (mosselen en oesters) de belangrijkste producten van de aquacultuur maar de productie hiervan neemt eerder af dan toe. De uitdaging is dan ook om te zoeken naar groeimogelijkheden voor aquacultuur in Nederland, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende gebruiksfuncties in de productiegebieden en de lage kostprijs elders in de wereld (Wijsman, 2014).Referenties
AQ Kweekmethode en locatie VN AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen VN AQ Opkweken van de organismen VN AQ Sturing in kweekproces VN AQ Oogsten VN AQ Produceren VN BU Buitendijkse productie VN BU Buitendijkse aquacultuur VN BA Zagers en tong produceren VN BA Zilte gewassen produceren VN BA Algen en schelpdieren produceren VN BA Binnendijkse productie VN BA Binnendijkse aquacultuur VN AQ Aquacultuur VNAQ Aquacultuur
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares