Man-vrouwverhoudingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Man-vrouwverhoudingen,

Result =

End Set VN linkVrouwelijke tong groeit sneller en wordt groter dan mannelijke tong. Binnen het project Zeeuwse Tong lag het aandeel mannen in de pootvispopulaties steeds rond de 80%. In een populatie van tong uit eerste generatie binnendijks gekweekte tong bedroeg de gewichtstoename van mannen slechts 60% van die van vrouwen. Ervaringen van het proefbedrijf tonen aan dat verbetering van de man/vrouw-verhouding in de pootvispopulatie mogelijk is en dat daarmee de gemiddelde groeisnelheid flink kan worden verhoogd. In de pootvispopulatie die vanaf larve opgroeide in een zagervijver was het aandeel vrouwen 70%. Het aandeel vrouwen in een situatie waarin pootvissen die vanaf een leeftijd van twee maanden opgroeiden in een zagervijver was 50% (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares