Migratie of zelfdunning van zagersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Migratie of zelfdunning van zagers

Result =

End Set VN link
Uit de bemonstering tijdens het project Zeeuwse Tong werd duidelijk dat er 's winters verlies van zagers optrad. Vermoedelijk was dat het gevolg van het zwermen van zagers en het verlies van zagers met de uitstroom van water uit de vijver (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares