Mogelijkheden binnen de tongfokkerijSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij

Result =

End Set VN link
Diverse metingen aan de groei van tweede generatie dieren laten zien dat binnen de beschikbare eerste generatie tongpopulatie de genetische aanleg voor snelle groei aanwezig is: tweede generatie dieren die vanaf larve buiten opgroeiden in een zagervijver bereikten na vijf maanden een gewicht van gemiddeld 50 gram, dit is twee keer zo snel als tot nu toe met het gangbare protocol mogelijk is. Tussen de leeftijd van 12 en 16 maanden bereikten de snelst groeiende vissen een groeisnelheid van meer dan 2 gram per dag (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares