TongSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Tong

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Tong

Result = BA Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Tong

Result =

End Set VN link
Binnen het project Zeeuwse Tong is gekozen voor Noordzeetong Solea solea als te telen vissoort, omdat deze soort onder andere van nature voorkomt in de Zeeuwse delta (Fishbase, 2015; FAO, 2015). Daarnaast is er een groot economisch belang voor de visserijsector, niet alleen omdat de soort een hoge marktprijs kent, maar ook omdat afzetkanalen aanwezig zijn en bekend en er is kennis beschikbaar over de kweek van tong.

Figuur 1: Tong uit het vijversysteem (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2010)Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares