Tong oogstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Tong oogsten

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Tong oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Tong oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Tong oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Tong oogsten

Result = BA Tong oogsten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Tong oogsten

Result =

End Set VN linkHet oogsten van vis gebeurt binnen project Zeeuwse Tong met fuiken. Wanneer het juiste type fuik wordt gebruikt, blijkt dit zeer succesvol, vooral als de watertemperatuur niet te laag is. Het oogsten van de vis zou gemechaniseerd kunnen worden. Maar aangezien afvissen met fuiken goed blijkt te werken, is hier verder geen onderzoek naar gedaan.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares