VijverdiepteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Vijverdiepte

Result =

End Set VN link
In de zomer dreigt het gevaar van te hoge watertemperaturen in de vijvers. Dit risico is groter naarmate de waterdiepte geringer is (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares