WaterkwaliteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Waterkwaliteit

Result =

End Set VN link
Om een aantal redenen is regelmatige verversing van het vijverwater nodig. De toevoer van vers water voorkomt uitputting van essentiële voedingsstoffen en ongewenste accumulatie van afvalstoffen. Daarnaast is verversing van water een middel om de vijvertemperatuur te beïnvloeden. Voor tong geldt een maximum temperatuurrange van het water van 3-32 graden Celsius, met een ideale range van 5-25 graden Celsius. In de winter dient het water verwarmd te worden en in de zomer moet het water worden gekoeld. Zonder een regelmatige aanvoer van vers kweekwater zou in het Nederlandse klimaat met een neerslagoverschot op termijn verzoeting optreden (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares