Zagers voerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BAZT Zagers voeren

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BAZT Zagers voeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BAZT Zagers voeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BAZT Zagers voeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BAZT Zagers voeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BAZT Zagers voeren

Result =

End Set VN link
De zagers die als voer voor de tong fungeren worden met name opgekweekt op basis van karper- of forellenvoer. Tijdens het project Zeeuwse Tong is als zagervoer in eerste instantie gebruik gemaakt van Coppens karpervoer. Het karpervoer bestaat uit: ontdopt en getoast sojaschroot, tarwe, tarwegriesmeel, vismeel, maïsgluten, visolie en gist. In dit voer is vismeel en visolie verwerkt, wat vanuit de methode van duurzaam produceren als nadelig wordt geacht.

De kritische grens aan voergift voor zagers is niet precies bekend, maar ligt vermoedelijk rond 15 gram per 10.000 zagers (ofwel per m2 vijveroppervlak) per dag. Omgerekend is per seizoen (150 dagen) 2,25 kg zagervoer per m2 vijver nodig (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares