Project Zeeuwse Tong


Context VN set links: model = BAZT Zeeuwse Tong


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BAZT Zeeuwse Tong

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN linkProject Zeeuwse Tong

Het ontwikkelingsproject Zeeuwse Tong (2009-2013) was gericht zich op gemengde, zilte, binnendijkse aquacultuurproductie, namelijk: zoutwaterproductie in binnendijkse semi-extensieve vijversystemen. Op verschillende proeflocaties (Proeflocatie Colijnsplaat, Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF, Proeflocatie Zeeland Aquacultuur) is de kweek van zagers, tong, algen, schelpdieren en zilte gewassen getest. Gedurende vier jaar is er op het proefbedrijf Zeeuwse Tong te Colijnsplaat ervaring opgedaan met mengteelt van zagers en tong, waarbij de afname van uitgangsmateriaal en de afzet van producten na doorkweek werd vastgelegd. De idee was, door overeenkomsten op te zetten met de leveranciers van het uitgangsmateriaal, dat deze benadering de kweker van zagers en tong kan 'ontzorgen'.

Figuur 1: Gemengd zilt bedrijf (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).


Het project was een samenwerkingsverband tussen de volgende deelnemende partijen: Roem van Yerseke, Prins en Dingemanse, Neanthes, Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder, ZLTO, United Fish Auction, Zeeuwse Visveilingen, Rabobank, Gontmij, Hesy, Wageningen UR, HZ University of Applied Sciences. Het project werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Visserijfonds van de Europese Unie, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zeeland. Binnen het project Zeeuwse Tong heeft de HZ University of Applied Sciences de ontwikkeling en uitvoering van een opleidingsprogramma verzorgd. Dit opleidingsprogramma was opgezet voor ondernemers die actief zijn of actief willen worden in zilte aquacultuur. Het project Zeeuwse Tong heeft veel onderzoeksresultaten en praktijkervaring opgeleverd op het gebied van:

 • het kweken van zagers in combinatie met tong, schelpdieren, algen en zilte gewassen;
 • het ontwerp en de realisatie van een gemengd zilt bedrijf;
 • het beleid en de wet- en regelgeving voor aquacultuur op land en;
 • de uitwerking van concrete business cases.

Tong als kansrijke kandidaat voor een gemengde teelt

Om zagers en tong te kunnen produceren en te oogsten, dient er ergens in de keten input van grondstoffen als voeding plaats te vinden. Deze input is het voer voor de zagers, die op hun beurt weer als voer voor de tong dienen. Omdat zagers omnivoren zijn, kan het voer voor de zagers zowel plantaardig als dierlijk zijn. Voordeel van het toepassen van zagers is dat bij deze manier van visproductie geen gebruik gemaakt wordt van de niet duurzame vismeel en visolie.

Voor aquacultuur in Nederland is tong een kansrijke kandidaat omdat de afzetmarkt groot is en nog niet verzadigd. Of binnendijkse kweek een belangrijke economische activiteit gaat vormen, hangt af van de mate van opschaling van de kweek. Voor het proces van opschaling spelen de volgende zaken een rol (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014):

 • lange-termijn afzetperspectieven voor de producten,
 • beschikbaarheid van productielocaties, uitgangsmaterialen en grondstoffen,
 • toegang tot zout water,
 • toegang tot financiering,
 • maatschappelijk draagvlak,
 • toegang tot kennis en ervaring,
 • onvoorziene ontwikkelingen.

Europees project

Zeeuwse Tong is een ontwikkelingsproject van Bedrijfsleven, Onderzoeksinstellingen en Opleidingsinstituten voor de binnendijkse kweek van zagers, vis zoals zeetong en schelpdieren gecombineerd met de teelt van zilte gewassen. Het project wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse operationeel programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.

“Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij”

Figuur 2: Europees Visserijfonds

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert naar de verdere informatie van deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.

Voor het project Zeeuwse Tong is een zogenaamde Guided Tour gemaakt die een overzicht geeft van het gehele project. U vindt de Guided Tour via deze link.Referenties
BAZT Migratie of zelfdunning van zagers VN BAZT Voerregime zagers in mengteelt VN BAZT Zagers voeren VN BAZT Pootzagers uitzetten VN BAZT Groeisnelheid tong op zagerdieet VN BAZT Verbeterde gezondheid tong door zagerdieet VN BAZT Kosten pootvis tong VN BAZT Tong oogsten VN BAZT Kritische maximum temperatuur VN BAZT Kostprijs jonge tong VN BAZT Jonge tong in eerstejaars zagervijvers kweken VN BAZT Man-vrouwverhoudingen VN BAZT Groeisnelheid tong op een dieet van zagerpellets VN BAZT Productiviteit vijvers mengteelt VN BAZT Vijver VN BAZT Tong VN BAZT Zagers VN BAZT Impact van beluchtingapparatuur VN BAZT Vijverdiepte VN BAZT Vijver uitdiepen VN BAZT Water verversen VN BAZT Verkoeling van de vijvers VN BAZT Kosten overwintering VN BAZT Watertemperatuur VN BAZT Waterkwaliteit VN BAZT Tong huisvesten in het winterseizoen VN BAZT Tong huisvesten in de zomer VN BAZT Mogelijkheden binnen de tongfokkerij VN BAZT Temperatuurregime tijdens voortplanting tong VN BAZT Man-vrouwverhoudingen VN BAZT Tonglarven binnen in bakken kweken VN BAZT Optimale daglengte bij fokkerij tong VN BAZT Pootvisproductie VN BAZT Vereisten broedhuis vislarven VN BAZT Coöperatief broedhuis voor tong ontwikkelen VN BAZT Reproductieprotocol VN BAZT Zeeuwse Tong VNBAZT Zeeuwse Tong
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares