AfvalwaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Afvalwater

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Binnendijkse productie VN, BA Kweekwater produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Afvalwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Afvalwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Afvalwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Afvalwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Afvalwater

Result =

End Set VN linkBij het kweken van tong, zagers en/of schelpdieren komt afvalwater vrij. Dit water bevat nutriënten en andere minarale en organische deeltjes en kan daarom als nutriëntenbasis voor de teelt van zilte gewassen worden gebruikt. Door afvalwater te 'hergebruiken' als nutriënteninput voor de kweek van gewassen of algen, wordt het water gelijktijdig gezuiverd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares