AlgenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Algen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Algen

Result = BA Algen kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Algen

Result =

End Set VN link
Keuze algensoort

In het geval van binnendijkse teelt moet de soort van nature voorkomen in de omgeving zodat introductie van een exoot via effluent wordt voorkomen. Ook is van belang dat de soort tolerant is voor fluctuaties in temperatuur. De volgende soorten voldoen aan deze criteria en zijn gedurende het Zeeuwse Tong project met succes buiten gekweekt: de diatomeeën Skeletonema costatum, Skeletonema sp., Chaetoceros muelleri, Phaeodactylum tricornutum en de flagellaat Tetraselmis suecica.

Voor een goede groei van schelpdieren dienen de te voeren algen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Naast celgrootte (niet groter dan 30 μm) en tolerantie voor temperatuur is met name het vetzuurgehalte in de cellen van belang. Vetzuren zijn van belang voor de groei van schelpdieren en zullen in de juiste verhoudingen en hoeveelheden de groei bevorderen.

Figuur 1: Voorraad kleine startculturen (Kamermans et.al, 2012)
.
Figuur 2: Grote startculturen in opkweek (Kamermans et.al, 2012)
.
Figuur 3: Fotobioreactor in het SEALab van de HZ University of Applied Sciences (algensoort Tetraselmis suecica) (foto: HZ).
Figuur 4: Raceways met Chaetoceros muelleri (Kamermans et.al, 2012)
.
Figuur 5: Algenvijver op de proeflocatie Zeeland Aquacultuur (foto: Zeeland Aquacultuur)
.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares