Bemest slibSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Bemest slib

Result = BA Zagers en tong produceren VN, BA Zeekraalteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Bemest slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Bemest slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Bemest slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Bemest slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Bemest slib

Result =

End Set VN link
Bij het kweken van tong en zagers komen afvalstoffen in de vorm van slib in de bodem terecht. De slibrijke bodem kan gebruikt worden om zilte gewassen te kweken. 
Uit verder onderzoek zal moeten blijken wat de nutriëntensamenstelling van bemest slib is en wat de mogelijkheden zijn om bemest slib en visafvalwater als bron van nutriënten voor de zeekraalteelt te gebruiken (Schlahmilch, 2012).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares