Bemest waterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Bemest water

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Bemest water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Bemest water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Bemest water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Bemest water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Bemest water

Result =

End Set VN link
Bij binnendijkse visteelt, zoals de teelt van tong, komen afvalstoffen in het kweekwater terecht. Dit bemeste water of vis(afval)water bevat zout en nutriƫnten (meststoffen). Dit bemeste water kan daardoor goed worden hergebruikt en gezuiverd tijdens de teelt van zeekraal, algen en wieren. Wanneer de voedings-/zoutwaarden van bemest water bekend zijn kan de aanvullende bemesting met kunstmest worden berekend. Op dat moment kan ook een overzicht van de kosten en baten worden gemaakt van deze alternatieve vorm van bemesting van de plantaardige, zilte teelten (Blom & De Visser, 2013).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares