Bijgroei schelpdiervijvers verwijderenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result = BA Schelpdiervijvers monitoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen

Result =

End Set VN link


Bijgroei in de schelpdiervijvers kan o.a. bestaan uit wieren en andere soorten schelpdieren. In geval van bijgroei zal deze verwijderd moeten worden, omdat wieren de buizen en filters kunnen verstoppen en andere soorten schelpdieren concurreren om voedsel met de gekweekte schelpdieren.

Bijgroei bij Proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Naast de groei van micro-algen binnen het systeem is er in de zomer van 2013 ook een enorme bloei ontstaan van groen rotswier zowel op de bodem van de schelpdiervijvers als in het biologisch filter. Dit valt mogelijk te verklaren door de hoge temperatuur en het zonnige karakter van de zomer. Bovendien is er in 2013 door de aanleg van de kalkdam in het biologisch filter veel meer water gerecirculeerd dan in vorige jaren, zodat er waarschijnlijk meer nutriƫnten beschikbaar waren voor zowel micro-als macroalgen. Bovendien lijkt het erop dat de aanwezige zagers die ingezaaid waren ter voorkoming van wiergroei dit wier niet/nauwelijks op eten of was de zagerdichtheid te laag. Om verstikking van de schelpdieren te voorkomen is het wier regelmatig handmatig verwijderd.

Figuur 1: Groei van groen rotswier op de bodem van de vijver (Roem v. Yerseke en Prins & Dingemanse BV)HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares