Binnendijkse aquacultuur


Context VN set links: model = BA Binnendijkse aquacultuur


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Binnendijkse aquacultuur

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN linkWat is binnendijkse aquacultuur?

Onder binnendijkse aquacultuur wordt de teelt van aquatische organismen zoals vissen, weekdieren, schaal- en schelpdieren, wormen, wieren, algen en (zilte) gewassen op land verstaan. Er zijn verschillende verschijningsvormen van aquacultuur in land-based systemen, zoals intensieve visteelt in RAS (recirculatie aquacultuur systemen), teelt van algen in zowel vijvers als in fotobioreactoren en zager- en schelpdierteelt in vijversystemen. Daarnaast zijn er combinatievormen van extensieve aquacultuur en natuurontwikkeling.

Binnendijkse aquacultuur in Nederland

Binnendijkse kweek vindt plaats op land, veelal in vijversystemen of in kweekbakken. Zout water wordt verkregen uit de zee of uit zout grondwater dat op veel plekken in Zeeland uit de bodem kan worden opgepompt. Binnendijkse aquacultuur wordt commercieel toegepast voor de productie van vis, wormen en algen. Op meer experimentele schaal wordt er gewerkt aan de productie van schelpdieren en zilte gewassen. Veelal is er sprake van een intensieve vorm van aquacultuur waaraan nutriënten en/of voedsel dienen te worden toegevoegd. De voordelen van kweek op land zijn dat de systemen beter te controleren zijn, dat de hoeveelheid en kwaliteit van het voedsel kan worden gedoseerd en dat de afvalstromen kunnen worden gezuiverd en eventueel hergebruikt. Ook ziektes kunnen beter worden geïsoleerd en bestreden. Bovendien zijn er op land doorgaans minder conflicten met medegebruikers (Wijsman, 2014).

Het Zeeuwse Tong project als voorbeeld

Binnen het project Zeeuwse Tong is in de periode 2009 - 2013 veel kennis ontwikkeld op het gebied van binnendijkse aquacultuur. In onderstaand schema staan de processen weergegeven die binnen het project uitgevoerd zijn. In de toekomst zullen hier meer en meer praktijkvoorbeelden en kennis aan toegevoegd worden.

Voor het project Zeeuwse Tong is een zogenaamde Guided Tour gemaakt die een overzicht geeft van het gehele project. U vindt de Guided Tour via deze link.Referenties
BA Businessplan VN BA Kennis vergaren over materialen en installaties VN BA Detailontwerp maken VN BA Kweeksysteem aanleggen VN BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur VN BA Verkoop aan consument VN BA Verkoop aan tussenhandel VN BA Producten vermarkten VN BA Indienen vergunningaanvraag VN BA Vergunning verlenen VN BA Vergunningcheck VN BA Aanvraag vergunningen VN BA Bedrijfseconomische analyse maken VN BA Ondernemingsidee formuleren VN BA Businessplan opstellen VN BA Zilte gewassen produceren VN BA Kweekwater VN BA Afvalwater VN BA Zagers en tong produceren VN BA Algen en schelpdieren produceren VN BA Bemest water VN BA Bemest slib VN BA Kweekwater produceren VN BA Binnendijkse productie VNBinnendijkse aquacultuur
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares