Binnendijkse productie


Context VN set links: model = BA Binnendijkse productie


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Binnendijkse productie

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN link


Het gemengd ziltbedrijf is een bedrijf dat in een zout milieu verschillende plantaardige en dierlijke teelten combineert tot een zo robuust mogelijk productiesysteem. De meststoffen afkomstig uit de dierlijke teelten vormen de voedingsstoffen voor de plantaardige teelten, de plantaardige teelten voorzien op hun beurt in een kleiner of groter deel van de voedselbehoefte van de dierlijke teelten. Door deze combinatie van teelten ontstaan de volgende voordelen:

  1. Het bedrijf is minder afhankelijk van externe input. Door hergebruik van nutriënten is de nutriëntenbalans beter in evenwicht, wordt de uitstoot van nutriënten verminderd, dalen de kosten van lozing van effluent en worden kosten van aankoop van input beperkt.
  2. Door meerdere teelten binnen het bedrijf te combineren wordt het risico van misoogsten gespreid over meerdere teelten. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de inkomenszekerheid.

De precieze uitvoering van een gemengd zilt bedrijf ligt niet vast. De diversiteit van teelten kan verschillen, evenals de wijze van koppeling. Het model dat tijdens het project Zeeuwse Tong getest is, is geënt op de volgende kringloop: zagers worden geproduceerd als voedsel voor zeetong, de meststoffen van vis en zagers stimuleren plantaardige productie in de vorm van algen en zilte gewassen, algen vormen het voedsel voor schelpdieren en zagers. Zagers worden bijgevoerd met aangekocht voer.BA Zeekraalteelt VN BA Zilte gewassen produceren VN BA Kweekwater VN BA Afvalwater VN BA Pellets van zagers VN BA Monoteelt van zagers VN BA Monoteelt van tong VN BA Mengteelt van zagers en tong VN BA Zagers VN BA Zagers en tong produceren VN BA Algen VN BA Algen kweken VN BA Schelpdieren kweken VN BA Algen en schelpdieren produceren VN BA Bemest water VN BA Bemest slib VN BA Water behandelen VN BA Kweekwater produceren VNBA Binnendijkse productie
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares