Aanleggen kweeksystemen voor binnendijkse aquacultuur


Context VN set links: model = BA Kweeksysteem aanleggen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Kweeksysteem aanleggen

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN link

Context VN set links: model =


Agrarisch vijverlandschap

De binnendijkse aquacultuur zoals toegepast bij het project Zeeuwse Tong vindt plaats in een zogenoemd agrarisch vijverlandschap. Het proefbedrijf bestond voor de combinatieteelt van tong, zagers, schelpdieren, algen en zilte gewassen uit een vijverlandschap met een omvang van 50 hectare.

Locaties Zeeuwse Tong

Zagers en tong werden gekweekt in vijvers op de Proeflocatie Colijnsplaat binnen het project Zeeuwse Tong. Het kweken van algen en schelpdieren (met name tapijtschelpen en oesters) vond plaats in vijvers in de Olzendepolder door Proeflocatie Zeeland Aquacultuur (een samenwerking tussen Koninklijke Prins en Dingemanse, Roem van Yerseke en Zeeuwse Tong) en het kweken van mosselen op algen uit een natuurlijke algenvijver bij Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF. Daarnaast werden bij Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF proeven met zeekraalteelt gedaan.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares