KweekwaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Kweekwater

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Kweekwater produceren VN, BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Kweekwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Kweekwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Kweekwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Kweekwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Kweekwater

Result =

End Set VN linkWater wat geschikt is voor het kweken van aquacultuur organismen. De kwaliteit die het water moet hebben is per organisme verschillend.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares