Mengteelt van zagers en tongSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result = BA Bemest slib VN, BA Bemest water VN, BA Pellets van zagers VN, BA Zagers VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result = BA Pellets van zagers VN, BA Pootvis VN, BA Pootzagers VN, BA Zagers VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result = BA Productie van zagers en tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Mengteelt van zagers en tong

Result =

End Set VN linkMengteelt is de gecombineerde teelt van zagers en tong in een vijver in de open lucht. De zagers kunnen levend aangeboden worden aan de tong door deze in dezelfde vijvers te kweken. Zagervijvers blijken een rijke omgeving voor de opkweek van pootvis van tong. Zagers dienen als voer voor tong en kunnen gedeeltelijk worden verkocht aan afnemers (met name aan visvoerproducenten). Technisch gezien blijkt een mengteelt relatief eenvoudig te managen (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties
BA Kwaliteit van zagers als voer voor tong VN BA Criteria duurzaam voer zagers VN BA Pootzagers uitzetten VN BA Optimale moment van uitzetten pootzagers VN BA Beschikbaarheid goede pootvis VN BA Pootvis in mengteelt opkweken VN BA Pootvis VN BA Dichtheid pootzagers uitzetten VN BA Optimale dichtheid tong in mengteelt VN BA Kweekwater VN BA Gewicht en tijdstip uitzetten pootvis VN BA Herkomst van de pootvis VN BA Kostprijs zagers in mengteelt met tong VN BA Pootzagers VN BA Onkruidonderdrukking door zagers VN BA Kostprijs tong in mengteelt VN BA Opbrengst zagers in mengteelt VN BA Groei van toxische algen in vijvers VN BA Gunstige effecten mengteelt tong en zagers VN BA Rendement mengteelt VNBA Mengteelt van zagers en tong
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares