Monoteelt van tongSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Monoteelt van tong

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Monoteelt van tong

Result = BA Bemest slib VN, BA Bemest water VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Monoteelt van tong

Result = BA Pellets van zagers VN, BA Pootvis VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Monoteelt van tong

Result = BA Productie van zagers en tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Monoteelt van tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Monoteelt van tong

Result =

End Set VN link
BA Herkomst van de pootvis VN BA Kostprijs zagerpellets VN BA Pootvis opkweken in monoteelt VN BA Beschikbaarheid goede pootvis VN BA Pellets van zagers VN BA Verbetering tongvoer VN BA Pootvis VN BA Gewicht en tijdstip uitzetten pootvis VN BA Kweekwater VNBA Monoteelt tong
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares