Mortaliteit bijhoudenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result = BA Schelpdiervijvers monitoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Mortaliteit bijhouden

Result =

End Set VN link


Regelmatige bemonstering in de vijvers om de mortaliteit te monitoren is belangrijk omdat dan tijdig ingegrepen kan worden in verband met eventuele ziekten of virussen. Schelpdieren zijn gevoelig voor verschillende virussen en parasieten. In de looptijd van het Zeeuwse Tong project is er o.a. bij een batch tapijtschelpen mortaliteit vastgesteld als gevolg van Microcell parasieten (parasieten die verwant zijn aan Bonamia of Mikrocytos) (Roem v. Yerseke en Prins & Dingemanse BV). Oesterbroed uit de hatchery kan last hebben van een oesterherpesvirus, wat in een later stadium voor mortaliteit zorgt.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares