Pellets van zagersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Pellets van zagers

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Pellets van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Pellets van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Pellets van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Pellets van zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Pellets van zagers

Result =

End Set VN linkDe zagers kunnen worden verwerkt tot pellets waardoor ze als voedingsbron voor de tong kunnen dienen. Het voordeel van voerpellets is dat er op verschillende locaties tong kan worden gekweekt en er een voorraad van tongvoer (de zagerpellets) kan worden aangelegd. Zagers kunnen de visolie uit commercieel visvoer vervangen, maar inschatting is dat daarvoor het aandeel van zagers in de droge stof van het voer 50% moet bedragen (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares