Proeflocatie Colijnsplaat


Context VN set links: model = BA Proeflocatie Colijnsplaat


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Proeflocatie Colijnsplaat

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link
Figuur 1: Overzichtsfoto Proeflocatie Colijnsplaat (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2012)
.

Infrastructuur

Het Proefbedrijf Zeeuwse Tong in Colijnsplaat is een vijverbedrijf. De teelt van zagers, vis, schelpdieren en algen vindt plaats in 12 vijvers gescheiden door rijpaden (figuur 2) en dit alles omgeven door een ringsloot. De ringsloot verzamelt het effluent van de vijvers en beschermt tegen ongewenst bezoek. Elke vijver is van gelijke grootte, 10m breed en 100m lang. De vijvers zijn onderling op drie plaatsen verbonden door ondergrondse waterdoorvoeren. De vijvers en ringsloot zijn uitgevoerd als foliebassins. Vanwege de tijdelijke vergunning was het niet toegestaan de ondergrond te verzilten. Als folie is gekozen voor EPDM. Het vijversysteem is voorzien van een aan- en afvoer van gefilterd Oosterscheldewater. Deze voorzieningen zijn ondergebracht in een loods. Daarnaast is er een portacabin met eenvoudige lab-voorzieningen en sanitair (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2010).

Figuur 2: Vijvers gescheiden door rijpaden (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2010)

Indeling vijvers

Figuur 3: Indeling van de vijvers (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2010)
  • Vijvers 1 en 7: mengteelt pootzagers + tapijtschelpen
  • Vijvers 2 en 8: algenvijvers
  • Vijvers 3 en 9: cascadeteelt zagerlarven en vis (in de compartimenten)
  • Vijvers 4 en 10: mengteelt pootzagers + vis
  • Vijvers 5 en 11: algenvijvers
  • Vijvers 6 en 12: mengteelt zagerlarven + tapijtschelp

Vijvers vormden per drie een functionele eenheid (A, B, C, D) door de waterdoorstroming. A. Water werd ingebracht in de visvijver 3 om via 2 door te stromen naar 1. B. Water werd ingebracht in de visvijver 9 om via 8 door te stromen naar 7. C. Water werd ingebracht in de visvijver 4 om via 5 door te stromen naar 6. D. Water werd ingebracht in de visvijver 10 om via 11 door te stromen naar 12 (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2010).Referenties
BA Tapijtschelpenbroed inzaaien in zagervijvers VN BA Tapijtschelpen monitoren VN BA Algen toevoegen VN BA Tapijtschelpen oogsten VN BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat VN BA Tapijtschelpen VN BA Proeflocatie Colijnsplaat VNSchelpdierkweek Colijnsplaat
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares