Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF


Context VN set links: model = BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link
Figuur 1: Overzichtsfoto van de proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF (KMWP & Neeltje Jans, 2013)

Met het proefbedrijf in de Wilhelminapolder werd onderzoek uitgevoerd naar het kweken van schelpdieren op het land. De uitvoering lag bij schelpdierkweekbedrijf Wilhelminapolder-Neeltje Jans V.O.F., waarbij een samenwerking was aangegaan met Stichting Zeeschelp voor de monitoring van mosselen en het voedselaanbod, onderzoeksinstituut IMARES voor inhoudelijke begeleiding, HZ University of Applied Sciences voor het meten van de grondwaterhuishouding, nutriënten en chlorofyl en met Grontmij, team Ecologie, voor analyses aan algen- en zoöplankton. (KMWP, Neeltje Jans VOF, 2013) Daarnaast zijn bij de Koninklijke Maatschap Wilhelminadorp proeven gedaan met de teelt van zeekraal.

De proeflocatie is van 2009 tot 2014 in gebruik geweest.

Infrastructuur

 • Fase 1 (2009)
  • Een gegraven vijver voor algenproductie (wateroppervlak 0,43 hectare)
  • Twee rvs putten (1,4 x1,4 x2,4m) voor huisvesting schelpdieren
  • Bron grondwater (filterbuis 12-22 meter diep in grofzandig schelpenpakket, 30 m3/uur)
  • Beluchtingbassin voor grondwaterontijzering
  • Bezinking neerslag uit grondwater
  • Zeecontainer met aggregaat en meetapparatuur
  • Zandlichaam met ringdijkje voor infiltratie looswater richting sloot
 • Twee omdijkte zeekraalvelden beschikbaar met mogelijkheden voor computergestuurde bevloeiingsregiems (eb/vloed en springtij).
Figuur 2: Zeekraalvelden
 • Uitbreiding fase 2 (2012)
  • De uitbreiding van het proefbedrijf bestond uit 8 PE bakken of ‘tanks’ van 20 m3 elk, deze waren volledig in de grond ingegraven. Ter vergelijking had het proefbedrijf in fase 1 maar twee tanks van 3,5 m3 elk. In fase 2 werd het mogelijk om 8 tot 10 ton mosselen te huisvesten, nodig voor draagkracht onderzoek. Deze tanks werden in twee rijen van 4 opgesteld en onderling verbonden door buizen van rond 300 mm.
  • Elke rij heeft zijn eigen pomp van 150 m3 /uur en bij storing kunnen de pompen elkaar vervangen. Het systeem is in duplo aangelegd. De pompen halen water uit de noord poot van de U vormige vijver, vanaf daar wordt het water naar de eerste tank verpompt. Vervolgens stroomt het water naar de tweede tank, door naar de 3de en uiteindelijk via de 4de tank terug naar de zuid poot van de vijver. Het water stroomt aan de onderzijde de bakken in. Via een standpijp loopt het water er door middel van overstort aan de boven zijde weer uit. Aan de instroomopening is een plaat bevestigd om het water richting te geven en zo door de bak rond te laten draaien in een opwaarts spiraliserende beweging.
   Figuur 3: Mosselputten bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF (KMWP, Neeltje Jans VOF, 2012)
  • Als laatste zijn twee nieuwe ontijzeringstorens geplaatst om het grondwater in kwaliteit te verbeteren (het grondwater bevat van zichzelf teveel ijzer). De huidige ontijzering met druppelblokken, ook wel ‘trickling’ blokken genoemd, werd vervangen door een nieuwe ontijzering met eveneens trickling blokken. De werking is volgens hetzelfde principe maar met een meer solide bouw en eenvoudiger in onderhoud en gebruik. Deze nieuwe ontijzering is hoger dan de raceway geplaatst zodat het water onder vrij verval overal naar toe verdeeld kan worden. Via een injectie pompje kan ook mest aan het water worden toegevoegd. Dit was nodig voor een geoptimaliseerde algen teelt. (KMWP, Neeltje Jans VOF, 2013)Meer informatie over Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF: Algenkweek bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF, Dichtheid algencultuur, Schelpdierkweek bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF
Referenties HZ University of Applied Sciences, 2016.
BA Insokken en uithangen mosselzaad VN BA Mosselen oogsten VN BA Algen uit natuurlijke vijver toevoegen VN BA Inkopen mosselzaad VN BA Mosselen uitdunnen VN BA Mosselen monitoren VN BA Mosselkweek in putten VN BA Schelpdierkweek bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Mosselen VN BA Algenkweek in raceway VN BA Overenten in natuurlijke kweekvijver VN BA Bijgroei monitoren en verwijderen VN BA Ontwerp kweekvijver VN BA Algenkweek in natuurlijke vijver VN BA Raceway met algen van voldoende dichtheid VN BA Vijver met algen van voldoende dichtheid VN BA Nutriënten toevoegen VN BA Dichtheid algencultuur VN BA Algenkweek bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VNProeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares