Proeflocatie Zeeland Aquacultuur


Context VN set links: model = BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result = BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN linkFiguur 1: Overzichtsfoto proeflocatie Zeeland Aquacultuur (Foto: Zeeland Aquacultuur)

Proeflocatie Zeeland Aquacultuur was een samenwerkingsverband tussen de schelpdierbedrijven Prins en Dingemanse BV en Roem van Yerseke. Op een 2 hectare groot terrein in de Olzendepolder te Yerseke is een proefstation gebouwd waar geëxperimenteerd is met het kweken van schelpdieren op het land. De proeflocatie is in gebruik geweest van 2010 tot 2014. Zeeland Aquacultuur heeft in deze jaren getracht om een zo hoog mogelijke productie te behalen op het gebied van algenkweek en tapijtschelpen. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van kwaliteitsverbetering van oesters en het opkweken van oesterbroed uit een hatchery.

Infrastructuur

  • 18 algenvijvers; 20m x 5m x 1m
  • 8 schelpdiervijvers; 100m2
  • 5 raceways (3 x 2,5m3 , 2 x 12m3 )
  • Wierenfilter (aanleg 2011)
  • Filtercontainer
  • Portocabin

Filtratie:

  • Grof filter 500μm
  • Filtomat 50μm voor schelpdierkweek
  • Fiberfilter 5μm voor algenkweek

Rapportages

Eindrapportage Zeeland Aquacultuur (2012)

Tussenrapportage Zeeland Aquacultuur(2013)


Meer informatie over Proeflocatie Zeeland Aquacultuur: Dichtheid algencultuur
Referenties
BA Oesterbroed overplaatsen naar buitenwater VN BA Buitendijkse aquacultuur VN BA Tapijtschelpbroed inzaaien VN BA Algen toevoegen VN BA Tapijtschelpen oogsten VN BA Ondermaatse tapijtschelpen terugzetten VN BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen VN BA Mortaliteit bijhouden VN BA Tapijtschelpenvijvers monitoren VN BA Oesterbroed in nurserysysteem VN BA Consumptieformaat oesters in vijvers plaatsen VN BA Afharden oesterbroed VN BA Affineren oesters VN BA Consumptieformaat oesters oogsten VN BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Onderzoek van vier kweekmethoden VN BA Stockoplossing algen maken en bewaren VN BA Stock overenten kuubsbakken VN BA Overenten in grote raceways VN BA Overenten in folie kweekvijvers VN BA Stockoplossing VN BA Algen VN BA Overenten in kleine raceways VN BA Algen VN BA Algen VN BA Kweek van algen in folie kweekvijvers VN BA Procesparameters VN BA Dichtheid algencultuur VN BA Vijver met algen van voldoende dichtheid VN BA Algenkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Tapijtschelpen VN BA Oesters VN BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Oesterbroed VNProeflocatie Zeeland Aquacultuur
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares