SaliniteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Saliniteit

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Saliniteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Saliniteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Saliniteit

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Saliniteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Saliniteit

Result =

End Set VN link


Filtratieactiviteit van schelpdieren is afhankelijk van het zoutgehalte van het omringende water. Echter, de meeste schelpdieren tolereren een grote range aan saliniteit en effecten op voedselopname worden pas verwacht bij erg lage waardes. Zo heeft [ (Riisgard et. al., 2012)] laten zien dat de voedselopname van mosselen vergelijkbaar is tussen 10 en 30 g/l, en dat er pas lagere voedselopname waargenomen werd bij een waarde van 5 g/l. Sterk wisselende zoutgehaltes kunnen tijdelijk een afname van voedselopname tot gevolg hebben, maar de schelpdieren passen zich daar over het algemeen binnen enkele dagen op aan. Er wordt dan ook aangenomen dat de zoutgehaltes in de vijversystemen van de verschillende proeflocaties (BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur, BA Proeflocatie Colijnsplaat, en BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF) geen invloed heeft gehad op de groei van de schelpdieren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares