Schelpdieren kwekenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result = BA Afvalwater VN, BA Schelpdieren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result = BA Algen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result = BA Productie van schelpdieren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdieren kweken

Result =

End Set VN linkDe kweek van schelpdieren onder gecontroleerde omstandigheden op basis van uitgangsmateriaal uit een broedhuis, zoals bij de proeflocaties het geval is, biedt een breed scala aan mogelijkheden voor veredeling van de soorten en de selectie op basis van bepaalde geprefereerde eigenschappen. Dit is een relatief nieuwe tak in de schelpdiercultuur, die traditioneel in het buitenwater wordt uitgevoerd. De verdere ontwikkeling van gecontroleerde kweek kan op velerlei manieren gebruik maken van kennis over veredeling, selectie en houderij die in de dierwetenschappen voorhanden is.

Kennislacunes

Een belangrijke waarneming betreft de trage groei van ingegraven schelpdieren ten opzichte van de groei in monitoringsystemen boven de bodem. Nader onderzoek is nodig naar de voedseluitputting dicht bij de bodem en hoe dit kan worden voorkomen of gereduceerd, en wat de optimale dichtheid is bij een bepaalde menging (Smaal et. al, 2014).

In de proeflocaties is de kweek vooral gericht op tapijtschelpen en mosselen, hoewel er ook enkele anderen soorten zoals de Japanse en de platte oester en de fijne tapijtschelp (Tapes decussatus) zijn getest. De kweek van deze en andere hoogwaardige soorten biedt mogelijk een beter rendement, maar dat zal verder onderzocht moeten worden. In samenhang hiermee zijn andere kweekmethodieken nader te onderzoeken, waarbij van de gecontroleerde kweek gebruik gemaakt voor een bepaalde levensfase, in combinatie met kweek in het buitenwater, bijvoorbeeld voor de nursery fase of voor de affinage (afmestfase).Referenties
BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Schelpdierkweek bij proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat VN BA Proeflocatie Colijnsplaat VN BA Watertoevoer en -menging VN BA Saliniteit VN BA pH en alkaliniteit VN BA Bijgroei schelpdiervijvers verwijderen VN BA Mortaliteit bijhouden VN BA Schelpdiervijvers monitoren VN BA Schelpdierbroed inzaaien VN BA Algen toevoegen VN BA Schelpdieren oogsten VN BA Algen VN BA Schelpdieren sorteren VN BA Vetzuurgehalte algen VN BA Soortsamenstelling algen VN BA Reproductie in de vijvers VN BA Temperatuur VN BA Schelpdieren kweken VN BA Productie van algen en schelpdieren VNSchelpdierkweek
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares