Schelpdieren oogstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdieren oogsten

Result =

End Set VN link


Wanneer de schelpdieren consumptieformaat bereikt hebben met voldoende vleesgewicht, zullen de schelpdieren geoogst moeten worden. De manier van oogsten is afhankelijk van het soort schelpdier en de kweekmethode.

Figuur 1: Aangepaste zageroogstmachine voor het oogsten van tapijtschelpen (Bron: Zeeland Aquacultuur).HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares