Schelpdieren sorterenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdieren sorteren

Result =

End Set VN link


Na het oogsten moeten de schelpdieren gesorteerd worden: consumptieformaat wordt gescheiden van ondermaatse schelpdieren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares