Schelpdierkweek bij proeflocatie ColijnsplaatSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result = BA Proeflocatie Colijnsplaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result = BA Tapijtschelpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result = BA Algen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Colijnsplaat

Result =

End Set VN linkZagervijvers van de BA Proeflocatie Colijnsplaat VN produceren als nevenproduct micro-algen. Deze micro-algen vormen een voedselbron voor tapijtschelpen, platte en Japanse oesters. Een mengteelt van zagers en schelpdieren verhoogt daarmee de geldelijke opbrengst van een zagervijver. De groeisnelheid en opbrengst van schelpen in gemengde vijvers vertoont nog grote verschillen. Het proefbedrijf heeft geƫxperimenteerd met twee soorten tapijtschelpen: de Aziatische Tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) en de Geruite Tapijtschelp (Ruditapes decussatus). Eerstgenoemde is wereldwijd de meest gekweekte soort en de meeste data zijn van deze soort verzameld.

Figuur 1: Aziatische Tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2012)
.
Figuur 2: Geruite Tapijtschelp (Ruditapes decussatus) (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2012)
.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares