Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland AquacultuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result = BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result = BA Oesters VN, BA Tapijtschelpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdierkweek bij proeflocatie Zeeland Aquacultuur

Result =

End Set VN link


Zeeland Aquacultuur heeft afgelopen jaren getracht om een zo hoog mogelijke productie te behalen op het gebied van algenkweek en tapijtschelpen. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van kwaliteitsverbetering van oesters en het opkweken van oesterbroed uit een hatchery. Voor het productieproces, zie: Proeflocatie Zeeland AquacultuurHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares