Schelpdiervijvers monitorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Schelpdiervijvers monitoren

Result =

End Set VN link
Groeimonitoring

Groeimonitoring CP.PNG
Groeimonitoring ZA.PNG
Groeimonitoring WP.PNG

Bovenstaande figuren: Metingen van lengte per individu (elke cirkel is een individu)verricht door IMARES bij de verschillende pilots (dag 0 = 1 januari 2011). Op 9 mei 2011 (dag 129) zijn op alle pilots jonge schelpdieren in emmers geplaatst. De groei van deze schelpdieren zijn tot 25 oktober 2011 (dag 295) gevolgd. Op 14 november 2011 is een nieuwe groep jonge schelpdieren uitgezet welke op de BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur tot 22 oktober 2012 (dag 625) zijn gevolgd, in de BA Proeflocatie Colijnsplaat en BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF tot 1 mei 2012 (dag 451) (Smaal et. al., 2014).

Groei schelp en vlees

Er is ook gebleken dat groeisnelheden van de schelp en het vlees verschillen, wat er toe leidt dat de conditie van de schelpdieren verandert gedurende het seizoen (Kamermans et.al., 2012). Onafhankelijke schelp en tissue groei is vaker beschreven voor schelpdieren onder natuurlijke condities. Seizoenale patronen in schelpgroei en tissuegroei waren niet aan elkaar gekoppeld en dat gedurende bepaalde periodes de energie die verkregen wordt met het voer eerder aan tissuegroei besteed wordt (inclusief reproductie) dan aan de groei van de schelp. De exacte sturende processen die zowel groei van de schelp als van de tissue beschrijven zijn (nog) niet geheel duidelijk.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares