Soortsamenstelling algenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Soortsamenstelling algen

Result =

End Set VN link
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van algenvoer aan schelpdieren voor minimaal 20% uit levende algen moet bestaan [ (Spencer, 2002)]. Wanneer het voer volledig bestaan uit gedroogde algen treedt een vermindering van groei en vitaliteit op [ (Espinosa & Allam, 2006)]. Dit betekent dat voor een optimale kweek van schelpdieren gelijktijdig een algenteelt moet plaatsvinden van algen met de juiste voedingswaarde, hoeveelheid en continuïteit. Op basis van de selectiecriteria en de gevonden Vetzuurgehalte algen zijn de volgende algensoorten het meest geschikt bevonden voor de outdoor kweek:

Diatomeeën:

  • Phaeodactylum tricornutum
  • Skeletonema costatum
  • Thalassiosira pseudonana
  • Chaetoceros muelleri

Flagellaten:

  • Tetraselmis suecica
  • Pyramimonas parkeae

Omdat een combinatie van verschillende algen een betere samenstelling van het dieet geeft, wordt een combinatie van een diatomee en een flagellaat aanbevolen voor een optimale groei van de schelpdieren. Het gebruik van soorten met een lagere voedingswaarde, zoals Phaeodactylum tricornutum en Dunaliella tertiolecta wordt gecompenseerd door het feit dat deze soorten in staat zijn om met extreme omstandigheden in temperatuur en saliniteit om te kunnen gaan. Onder buitenomstandigheden presteren Phaeodactylum, Chaetoceros, Thalassiosira, Tetraselmis en Dunaliela het best, met celconcentraties van ~1 miljoen cellen/ml. Daarentegen bereiken Pyramimonas en Skeletonema maximaal ~0,5 miljoen cellen/ml. Onder condities in de raceways behalen met name de diatomeeën hoge celconcentraties (~1 tot 12 miljoen) (Kamermans, 2011); (Maas, 2011). De celconcentraties van de flagellaten daarentegen blijven onder de 1 miljoen cellen/ml (Kamermans, 2011).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares