TapijtschelpenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Tapijtschelpen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Proeflocatie Colijnsplaat VN, BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN, GT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Tapijtschelpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Tapijtschelpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Tapijtschelpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Tapijtschelpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Tapijtschelpen

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Aziatische Tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2012)
.
Figuur 2: Geruite Tapijtschelp (Ruditapes decussatus) (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2012)
.

Geruite Tapijtschelp Aziatische Tapijtschelp

De opbrengst aan schelpdieren – met name tapijtschelpen - wordt in de eerste plaats bepaald door de groei, aangezien er weinig sterfte is opgetreden in de vijversystemen, behoudens incidentele sterfte in enkele van de vijvers bij Proeflocatie Zeeland Aquacultuur. De gemeten groei op Proeflocatie Zeeland Aquacultuur is gerelateerd aan de voedseltoevoer, en de opbrengst verhoudt zich tot voedsel met een food conversion ratio (FCR) = 0.2 bepaald voor totaal vers gewicht; dit is een FCR van ca 1 voor het vleesgewicht. De totale productie bedroeg in de afgelopen 3 jaar 5 – 8 kg/m2 op basis van een uitzaaidichtheid van 1000/m2 en na een kweekperiode van > 1 jaar per cohort. De groei in de waterkolom heeft laten zien dat bij betere voedseltoevoer een opbrengst van 10 kg/m2 haalbaar is binnen een jaar. Indien er efficiëntie winst kan worden geboekt is een hogere productie per tijdseenheid mogelijk.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares