TemperatuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Temperatuur

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Temperatuur

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Temperatuur

Result =

End Set VN link


De watertemperatuur in de vijvers volgt de seizoenen en kan voor algen en schelpdierenkweek niet worden bijgestuurd. Hoogstens kan op Proeflocatie Colijnsplaat en Proeflocatie Zeeland Aquacultuur de doorspoeling worden gewijzigd om te koelen respectievelijk te verwarmen via toevoer buitenwater. Schelpdieren zijn in het algemeen goed bestand tegen lage temperaturen, er is in de afgelopen jaren geen noemenswaardige sterfte geweest bij vorst. Bij hogere temperaturen is risico op zuurstoftekort, hoewel er in de praktijk ook geen duidelijke zomersterfte is geweest op de proeflocaties.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares