Vetzuurgehalte algenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result = BA Schelpdieren kweken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Vetzuurgehalte algen

Result =

End Set VN linkVetzuursamenstelling algen

Voor een goede groei van schelpdieren dienen de te voeren algen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Naast celgrootte (niet groter dan 30 μm) en tolerantie voor temperatuur is met name het vetzuurgehalte in de cellen van belang. Vetzuren zorgen voor de groei van schelpdieren en zullen in de juiste verhoudingen en hoeveelheden de groei bevorderen. Deze vetzuren zijn bepaald in een aantal algen die zijn geselecteerd op basis van voorkomen in de Oosterschelde en niet toxisch zijn. De aanmaak van vetzuren is te sturen door manipulatie van de kweekomstandigheden. Onder hogere stikstof concentraties en N:P ratio’s vindt een toename in de vetzuurgehalten plaats. Daarnaast zorgt een hogere N-beschikbaarheid voor een percentueel hoger gehalte aan onverzadigde vetzuren (PUFA) [ (Yongmanitchai and Ward, 1991)]. Ook kan toevoeging van vitamine B12 de productie van EPA, een PUFA van belang voor de groei van schelpdieren, stimuleren tot een 65% toename in EPA productie met toevoeging van 100 ng aan vitamine B12 [ (Yongmanitchai and Ward, 1991)].

Diëten schelpdieren

Onderzoek heeft uitgewezen dat geschikte diëten voor de kweek van schelpdieren (op basis van resultaten bij kokkels) bestaan uit algensoorten met hoge PUFA gehalten. Hiervoor zijn voederproeven uitgevoerd met diëten van verschillende samenstelling. Het dieet bestaande uit algen met hoge PUFA gehalten, met gebalanceerde vetzuurgehalten bestaande uit Pyramimonas parkae en Chaetoceros muelleri, en uit hoge vetzuurgehalten bestaande uit Pyramimonas parkae en Phaeodactylum tricornutum, laten de beste groei zijn. Het dieet met een laag vetzuurgehalte, bestaande uit Brachiomonas submarina en Tetraselmis suecica laten een lage groei zien en veroorzaakt daarnaast ook een hoge mortaliteit.

De oorspronkelijke vraag was gericht op de voedingswaarde van algen voor schelpdieren en op de vraag hoe hoogwaardige algen kunnen worden geproduceerd. Onderzocht is welke factoren de voedingswaarde voor schelpdieren bepalen. De hypothese was dat met name de omega 3 en 6 vetzuursamenstelling de kwaliteit bepalen; het gaat dan om EPA, DHA en ARA. Uit het promotieonderzoek van I. Batista [ (Batista et. al, 2013)] komt naar voren dat met name EPA essentieel is voor schelpdiergroei, gemeten aan kokkels, en dat DHA wat minder van belang is, terwijl ARA niet essentieel is. Diatomeeën zoals Skeletonema costatum, Chaetoceros muelleri en Phaeodactylum tricornutum en ook de flagellaat Tetraselmis suecica bevatten relatief veel EPA. Zie tabel 1.

Tabel 1: Vetzuurgehalten (EPA & DHA) gemeten in geselecteerde algen (Kamermans et. al., 2012)

Gebleken is dat groei van schelpdieren op Chaetoceros muelleri achter bleef omdat de afmetingen te gering waren voor goede opname. Groei op dieet van Phaeodactylum tricornutum bleef achter na een eerste periode met goede groei. De meest kansrijke soorten zijn dus Skeletonema costatum en Tetraselmis suecica.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares