Water behandelenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Water behandelen

Result = BA Kweekwater produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Water behandelen

Result = BA Kweekwater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Water behandelen

Result = BA Afvalwater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Water behandelen

Result = BA Productie van kweekwater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Water behandelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Water behandelen

Result =

End Set VN linkRuw water kan bestaan uit oppervlaktewater of grondwater en is niet direct geschikt voor toepassing in de aquacultuur.

Oppervlaktewater bevat voor aquacultuur ongewenste organismen die de kweek kunnen verstoren. Deze ongewenste organismen zijn bijvoorbeeld zeesterren die de te kweken schelpdieren opeten, krabben die zagers opeten of ongewenste algensoorten die microalgen opeten of daarmee concureren. Om te voorkomen dat ongewenste organismen het kweeksysteem betreden is een waterbehandeling door middel van filtratie van belang.

Oppervlaktewater

De filtergrootte waarmee het oppervlaktewater gefilterd dient te worden, is afhankelijk van de te kweken organismen. Voor de kweek van zagers en tong is filtratie tot 70 µm voldoende, hiermee worden larven van zagerpredatoren (krabben, vissen) tegengehouden. Voor de kweek van microalgen is het van belang om ook zooplankton en larven daarvan te weren. Uit ervaring blijkt dat afhankelijk van de kweekmethode gefilterd dient te worden met een filtratiegrootte van 0,45 tot 50 µm. Voor een steriele kweek van algen in een fotobioreactor dient gewerkt te worden met 0,45 µm. Voor kweek van microalgen in een open vijversysteem blijkt 50 µm filtratiegrootte voldoende.

Grondwater

Zout grondwater kan, indien van goede kwaliteit, gebruikt worden als kweekwater. Eigenschappen van zout grondwater zijn veelal dat er een hoge concentratie aan ijzer in het water aanwezig kan zijn en dat de concentratie aan nutriënten doorgaans hoger is dan die in zeewater. Stikstof komt veelal in de vorm van ammonium voor dat bij hoge pH evenals hoge concentraties aan ijzer, toxisch kan zijn voor aquatische organismen. Om het grondwater geschikt te maken voor toepassing in de aquacultuur kan het water door middel van beluchting, biologische omzetting en zandfiltratie behandeld worden. Met behulp van een trickling filter kan ammonium worden omgezet naar nitraat, ijzer slaat hierbij neer.

Zoals op de meeste plaatsen het geval is, bevat het grondwater dat de Koninklijke Maatschap oppompt ammonium en ijzer. Om geschikt kweekwater te krijgen, dient het ijzer grotendeels verwijderd te worden en het ammonium omgezet te worden in nitraat. Om ongewenste organismen uit het Oosterscheldewater te verwijderen wordt het inkomende water op proefbedrijf Zeeuwse Tong gefilterd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares