Binnendijkse zeekraalteelt


Context VN set links: model = BA Zeekraalteelt


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Zeekraalteelt

Result = BA Zilte gewassen produceren VN

End Set VN linkZeekraal is een zoutminnende, eenjarige plant. Het bijzondere aan zeekraal is dat zout de groei stimuleert. De zeekraalsoort S. europaea kan in de volle grond commercieel worden geteeld. De soort S. procumbens heeft een sterke potentie om ook commercieel geteeld te worden, en is vooral een interessante soort vanwege zijn weerbaarheid tegen het hardnekkige onkruid zilte schijnspurrie.

Er zijn enkele zeekraaltelers gevestigd in Zeeland, Zuid Holland, Friesland en op Texel. Zeekraal kan op verschillende manieren worden verkregen. Zeekraal kan zowel in Nederland als in het buitenland in de natuur worden geoogst. Hiervoor heeft men een vergunning nodig. In het zeekraalseizoen (eind mei tot half september) kan de zeekraal door Nederlandse telers worden aangeboden. Zeekraal kan in de volle grond en in kassen worden geteeld. Op deze website wordt hoofdzakelijk ingegaan op de teelt van zeekraal in de volle grond. Zowel binnen, maar met name buiten het Nederlandse zeekraalseizoen, komt de zeekraal die op de Nederlandse markt wordt aangeboden uit landen als Frankrijk, Mexico en Israël. De markt voor zeekraal biedt mogelijkheden voor uitbreiding, voor zowel lokale, nationale als ook internationale markten. De voornaamste knelpunten in de zeekraalteelt zijn:

  • onbetrouwbare opkomst; er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar voorkieming zodat een meer uniforme en gefaseerde teelt gerealiseerd kan worden.
  • hoge onkruiddruk, met name vanwege zilte schijnspurrie. Spurrie is een onkruid dat nagenoeg dezelfde groei-eigenschappen als zeekraal heeft.
  • hoge kostprijs, die ontstaat door een geringe mechanisatiegraad en hoge arbeidsbehoefte van het gewas.


Europees Visserijfonds (2015)Referenties
BA Zeekraal zaaien voor zaadwinning VN BA Consumptiezeekraal zaaien of planten VN BA Onderhoud tijdens groeiperiode zeekraal VN BA Voorbereidingen zeekraalteelt VN BA Motivatie van keuze voor teelttechniek en zeekraalsoort VN BA Zeekraal oogsten VN BA Zeekraalzaad oogsten en bewaren VN BA Kiemfactoren zeekraal VN BA Zeekraal VN BA Voorkiemen zeekraalzaad VN BA Ontkiemingsstimulans VN BA Zeekraalzaad VN BA S. procumbens VN BA S. europaea VN BA Onkruiden ziekten en plagen in zeekraalteelt beheersen VN BA Watervoorziening tijdens zaaien en ontkieming zeekraal VN BA Zeekraal irrigeren VN BA Zeekraal bemesten VN BA Nutriënten zeekraal VN BA Water voor groei VNZeekraalteelt
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares