Binnendijkse productie van zilte gewassen


Context VN set links: model = BA Zilte gewassen produceren


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Zilte gewassen produceren

Result = BA Binnendijkse productie VN

End Set VN linkOp verschillende plekken in Nederland en in toenemende mate raakt landbouwgrond verzilt. Zoutgevoelige gewassen zoals tarwe en aardappelen kunnen daar niet meer worden geteeld. Om rendabel gebruik te maken van deze zilte gronden worden zoutminnende en zouttolerante gewassen geteeld. De belangstelling voor deze groenten is duidelijk groeiende.

Combinatieteelt

Zilte gewassen kunnen worden verbouwd in combinatie met viskweek. De nutriƫnten uit de visteelt (visafvalwater) kunnen worden gebruikt voor de groei van (zilte) gewassen en algen. De algen zouden op hun beurt weer in het systeem van visteelt kunnen worden toegepast. Op deze manier kan er een duurzaam agroproductiesysteem ontstaan waarbij nutriƫnten in op elkaar volgende systemen of kringlopen benut kunnen worden.

Gewassen

Zoutminnende en zouttolerante gewassen, die deels in rotatie kunnen worden geteeld, zijn:

  • Zeekraal (Salicornia europaea en Salicornia procumbens)
  • Wier
  • Zee-/snijbiet (Beta vulgaris maritima)
  • Zeeaster (Aster tripolium)
  • Zeekool (Crambe maritima)
  • Lamsoor

Referenties
BA Zeekraalteelt VNZilte gewassen produceren
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares