Buitendijkse productie


Context VN set links: model = BU Buitendijkse productie,


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BU Buitendijkse productie,

Result =

End Set VN link


Buitendijkse productie omvat in Nederland vooralsnog voor het overgrote deel (naast wat kleinschalige projecten met zeewierteelt) de kweek van schelpdieren, van met name mosselen en oesters. Het kweekproces is soortspecifiek, afhankelijk van de kweeklocatie en keuzes die de kweker maakt. Het soortspecifieke duidt op de eisen die een schelpdiersoort aan zijn omgeving stelt: een kokkel leeft bijvoorbeeld in het sediment (in-bottom) waardoor de schelp erop is gebouwd om een bepaalde tegendruk te hebben. Is die tegendruk er niet, dan is er kans op deformatie, wat resulteert in een minderwaardig product. Mosselen en oesters worden zowel op de bodem (on-bottom) als boven de bodem (off-bottom) gekweekt. Traditioneel worden mosselen en oesters op de bodem gekweekt, omdat de bodem in Nederland vrij vlak en zonder rotsen en stenen is. Meer en meer worden schelpdieren (o.a. om predatie te verminderen) in Nederland ook in off-bottom-kweekinstallaties (hangcultuurmosselen, oesters in zakken op tafels of in manden aan lijnen) gekweekt.

Figuur 1: Buitendijkse off-bottomkweeklocatie nabij Kats (foto: HZ)

On-bottom

In Nederland worden schelpdieren nog voor het grootste deel on-bottom gekweekt. Met on-bottom (ook wel bodemcultuur genoemd) wordt het kweekproces bedoeld dat op of in de waterbodem (in-bottom) plaatsvindt. De schelpdieren zijn hierbij uitgezaaid op percelen op de bodem, zoals bij bijvoorbeeld de mosselbodemcultuur het geval is. Bodemkweekprocessen zijn van oorsprong de traditionele vorm van mossel- en oesterkweek. Er zijn ook schelpdieren die in de bodem leven en die moeten ook daar gekweekt worden. Voorbeelden van deze schelpdiersoorten zijn de kokkel en de tapijtschelp.

Off-bottom

Figuur 1: Hangcultuurmossselen Neeltje Jans (Foto: S. Swart).

Meer en meer worden in Nederland schelpdieren als mosselen en oesters van de bodem af, in de waterkolom (off bottom) gekweekt. Bij mosselen gaat het dan om mosselhangcultures, zoals bij Neeltje Jans. Oesters kunnen off-bottom gekweekt worden in zakken of manden. Het voordeel van een off-bottom-kweekmethode boven on-bottom-kweekmethode: er is minder slib bovenin of halverwege de waterkolom dan nabij of op de bodem, wat betekent dat het schelpdier zijn voedsel efficiƫnter tot zich kan nemen dat vaak resulteert in een snellere groei. De schelp is meestal dunner (bij mosselen) of anders gevormd (bij oesters). Off-bottom kweek omvat altijd een vorm van constructies of stellages in het watersysteem. Zie voor de kweekprocessen de pagina's oester off-bottomcultuur en mosselhangcultuur.

Meer informatie

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot meer informatie over de buitendijkse productie. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.


BU Kweekproces kokkelbodemcultuur VN BU Kweekproces tapijtschelpen- bodemcultuur VN BU Kweekproces mosselbodemcultuur VN BU Kweekproces oesterbodemcultuur VN BU Bodemkweekproces VN BU Oesterkweek in mandjes VN BU Oesterkweek op tafels VN BU Kweekproces oester off-bottomcultuur VN BU Kweekproces mosselhangcultuur VN BU Off-bottomkweekproces VN BU Buitendijkse productie VN BU Valideren van het productiemodel VN BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kats VN BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kattendijke VN BU Kokkelkweek locatie Veerse Meer VN BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke VN BU Manipuleren van stuurvariabelen in veldproeven VN BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren VN BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel VN BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren VN BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren VN BU Aanschaf en testen on-line apparatuur VN BU Data over de omgevingsfactoren VN BU Bruikbare on-line apparatuur VN BU Data over productie VN BU Productiemodel VN BU Gevalideerd productiemodel VN BU Aanbevelingen over stuurvariabelen VN BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN BU Doelstelling van het onderzoek VN BU Project Zilte Productie VNBuitendijkse productie4
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares