RAAK-PRO Zilte Productie


Context VN set links: model = BU Project Zilte Productie


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BU Project Zilte Productie

Result = BU Buitendijkse aquacultuur VN

End Set VN linkHet onderzoeksproject RAAK-PRO Zilte Productie is in september 2013 van start gegaan. Het project omvat onderzoek naar innovatieve kweektechnieken van schelpdieren in de Zuidwesterlijke Delta en het maximaliseren van schelpdierproductie op farmschaal. Zie voor meer informatie het projectplan.

Achtergrond

Schelpdierkwekers in de Zuidwestelijke Delta worden geconfronteerd met toenemende concurrentie, afnemende marges en een beperking in het gebruik van de (aan hen verpachte) percelen. Het ‘gevecht’ om ruimte met andere bekkenfuncties (kustverdediging, toerisme, natuur) blijft bestaan en noopt tot innovaties. Om de continuïteit van de sector te blijven waarborgen, moet de productiviteit omhoog. Hiertoe worden momenteel nieuwe kweektechnieken uitgetest en wordt voor het eerst systematisch onderzoek verricht naar productiemaximalisatie op farm scale niveau.

Kennisontwikkeling en kenniscirculatie

Het onderzoek levert concreet nieuwe kennis op over:

  • Het effect van lokale omgevingsfactoren op de productiviteit van de verschillende soorten schelpdieren,
  • Het effect van farm management (manipulatie van stuurvariabelen) op innovatieve kweektechnieken. Deze kennis is (wereldwijd) toepasbaar op andere kweeklocaties wanneer informatie over temporele omgevingsfactoren aanwezig is.
  • Het effect van het management van Flupsies
  • (De mogelijkheden voor de kweek van nieuwe soorten (de Sint Jacobsschelp) op basis van nieuwe kweektechnieken.)

De projectpartners worden via projectbijeenkomsten en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang. Zie ook kenniscirculatie.Referenties
BU Kweekproces kokkelbodemcultuur VN BU Kweekproces tapijtschelpen- bodemcultuur VN BU Kweekproces mosselbodemcultuur VN BU Kweekproces oesterbodemcultuur VN BU Bodemkweekproces VN BU Oesterkweek in mandjes VN BU Oesterkweek op tafels VN BU Kweekproces oester off-bottomcultuur VN BU Kweekproces mosselhangcultuur VN BU Off-bottomkweekproces VN BU Buitendijkse productie VN BU Valideren van het productiemodel VN BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kats VN BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kattendijke VN BU Kokkelkweek locatie Veerse Meer VN BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke VN BU Manipuleren van stuurvariabelen in veldproeven VN BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren VN BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel VN BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren VN BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren VN BU Aanschaf en testen on-line apparatuur VN BU Data over de omgevingsfactoren VN BU Bruikbare on-line apparatuur VN BU Data over productie VN BU Productiemodel VN BU Gevalideerd productiemodel VN BU Aanbevelingen over stuurvariabelen VN BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN BU Doelstelling van het onderzoek VN BU Project Zilte Productie VNBuitendijkse productie4
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares