Bepalen kleidikteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result = Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result = Ontwerpen Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN linkVoor het ontwerp is berekend hoeveel afdekklei nodig is. Daartoe zijn is het dwarsprofiel geschematiseerd volgens figuur 1.

Figuur 1: Dwarsprofiel met afdeklaag van klei van de Groene Dollarddijk.

Voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid afdekklei is uitgegaan van de volgende laagdikten:

  • 1,2 m in de golfoploopzone op het buitentalud (boven de golfklapzone) en op de kruin
  • 2,0 m in de golfklapzone (alleen bij grasbekleding)
  • 0,8 m op het binnentalud en de binnenberm

De berekende benodigde hoeveelheden afdekklei staan in Tabel 1.

Tabel 1: Benodigde hoeveelheid klei voor het traditionele ontwerp en de Groene Dollarddijk

Hieruit blijkt dat voor het gehele traject van 10,95 km voor de traditionele dijk circa 1,2 miljoen m3 en voor de Groene Dollarddijk circa 1,7 miljoen m3 afdekklei nodig is. Het is echter nog onbekend hoe groot de vraag naar nieuwe afdekklei is. Waarschijnlijk kan een deel van de benodigde hoeveelheid afdekklei komen vanuit de bestaande dijk.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares