BeschermingszoneSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Beschermingszone

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Beschermingszone

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Beschermingszone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Beschermingszone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Beschermingszone

Result = Legger VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Beschermingszone

Result =

End Set VN link


1. In de legger aangegeven beheerszone ter weerszijde van de waterkering. 2. Stroken grond aan weerszijden van de kernzone, die bijdragen aan de stabiliteit van de waterkering.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Legger
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares