Brede groene dijk met voorland


Context VN set links: model = Brede groene dijk met voorland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Brede groene dijk met voorland

Result =

End Set VN link


Het concept van een brede groene dijk met voorland is ge├źnt op de brede Duitse dijken, die een flauw buitentalud met een grasbekleding hebben, en geleidelijk overgaan in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en het flauwe dijktalud, volstaat een dikke kleilaag met grasbekleding op het buitentalud en is geen harde bekleding nodig.

De Groene Dollarddijk is een case waarbij dit principe is toegepast. U vindt meer informatie over deze case op de pagina Ontwerpen Groene Dollarddijk.


Meer informatie over Brede groene dijk met voorland: Ontwerpen Groene DollarddijkBepalen kruinhoogte VN Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk VN Bepalen dimensies Groene Dollarddijk VN Veiligheidseisen faalmechanismen VN Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk VN Ontwerpen Groene Dollarddijk VN Brede groene dijk met voorland VNOntwerpen Groene Dollarddijk
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares