CompartimenteringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Compartimentering

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Compartimentering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Compartimentering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Compartimentering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Compartimentering

Result = Dijkring VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Compartimentering

Result =

End Set VN link


Het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere compartimenten of dijkringen, om de gevolgen van een overstroming te beperken tot een kleiner gebied.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkring
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares