Contact

De DeltaExpertise-site wordt ontwikkeld en beheerd door het kenniscentrum EVM. Vragen of opmerkingen kunt u ons via onderstaand e-mailadres laten weten.

E-mail: evm@hz.nl

HZ University of Applied Sciences
Kenniscentrum Expertise en Valorisatie Management
Kamer L1.12
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares