Contact

De DeltaExpertise-site wordt ontwikkeld en beheerd door het kenniscentrum EVM. Vragen of opmerkingen kunt u ons via onderstaand e-mailadres laten weten.

E-mail: evm@hz.nl

HZ University of Applied Sciences
Kenniscentrum Expertise en Valorisatie Management
Edisonweg 4
HZ Toren, kamers HT 2.10 en HT 2.11
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares