Definiëren van projectSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


De concept map

Centraal in de verkenningsfase staat de beantwoording van de Waarom-vraag. Waarom is er een probleem voor het ministerie van I&M en waarom is een planstudie nodig? De nadruk ligt op de analyse van nut en noodzaak om het gesignaleerde probleem als project aan te pakken waarbij onder meer inzicht vereist is in de effecten en kosten van de oplossingsrichtingen.

Het definiëren van het project heeft van eind 2010 tot april 2011 plaatsgevonden, en heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, die getekend is door het Ministerie van I&M, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland. Alle drie partijen hebben financieel bijgedragen. De activiteiten in de definitiefase van het project zijn vastgelegd in een eigen conceptmap.


Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen VN Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: afstemming met stakeholders Tholen 1 VN Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: monitoring van voorland T0 situatie VN Oesterdam VB: samenwerkingsovereenkomst en bijlagen VN Oesterdam VB: analyserapport T0 situatie VN Oesterdam VB: samenwerking afstemmen met partners VN Oesterdam VB: samenstellen projectteam voor realisatie VN Klimaatbuffersubsidie VN Oesterdam VB: communicatieplan VN Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Maatregelen ter bestrijding zandhonger Oosterschelde VN Presentaties verkenningen: bloedkoralen van de Oosterschelde VN Oesterdam zuid: Versterkingsplan VN Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam veiligheidsbuffer VNDefinieren van project
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares