DijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijk

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijk

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijk

Result = Harde waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijk

Result = Dijkrelict VN, Dijkverbeteringstraject VN, Freatische lijn VN, Kopsloot VN, Laagdikte VN

End Set VN link


Waterkerend grondlichaam.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Harde waterkering
Smaller concept 
Dijk met griend, Kade, Zachte dijk
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Dijkbekleding, Kruin, Muralt Wall, Talud
Gerelateerd concept 
Kopsloot, Dijkrelict, Dijkverbeteringstraject, Freatische lijn, Laagdikte


Dijk.jpg

Feiten

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares