DijkringbenaderingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijkringbenadering

Result = Visie-beleid-wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijkringbenadering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijkringbenadering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijkringbenadering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijkringbenadering

Result = Meerlaagse veiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijkringbenadering

Result = Calamiteit VN, Dijkring VN

End Set VN link


Rekenkundige benadering van de overstromingskans voor een dijkring als geheel.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Meerlaagse veiligheid
Bestaat uit 
Ontwerp, Waterkering
Gerelateerd concept 
Dijkring, Calamiteit

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares